You are here:

Dünya Su Günü her yıl 22 Mart’ta tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanmaktadır. Dünya Su Günü ile ilgili ilk öneri 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansı (UNCED)’nda yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993’te Dünya Su Günü kararının resmi olarak imzalanmasından sonra her yıl dünya çapında kutlanmaya başlanmıştır. UN-Water tarafından organize edilen bu kutlamalar her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmektedir. 2023 yılı Dünya Su Günü teması “Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” olarak belirlenmiştir.

Yılın temasına uygun olarak Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Su Günü nedeniyle düzenlenen çeşitli etkinlere katılım sağlanmıştır.

“Bu Toprağın Sesi Programında Dünya Su Günü”

“Dünya Su Günü” münasebetiyle TRT-1’de yayımlanan ‘Bu Toprağın Sesi’ programına canlı yayın konuğu olarak Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Afire SEVER katıldı. Programda; su yönetimi ve suyun sürdürülebilir kullanımı, su tasarrufu, su kullanımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ile Su Verimliliği Seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Seferberlik kapsamında hazırlanan Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planında, kentsel su kullanımında nelere dikkat edilmeli, tarımda ve sanayide su kullanımı nasıl olmalı, yatay sektör olarak su ayak izini nasıl düşürebiliriz, alternatif su kaynaklarımız nelerdir gibi hususların mevcut olduğundan bahseden Sayın SEVER, sürdürülebilir su yönetiminde paydaşlarımızın kıymetli destekleri ile hedeflerimizi gerçekleştireceğimizi belirtti.

“Afetler Odağında Su”

Marmara Belediyeler Birliği Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi tarafından 22 Mart Dünya Su Günü’ne özel “Afetler Odağında Su” konulu çevrim içi panele katılım sağlandı.

Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Afire SEVER’in konuşmacı olarak katılım sağladığı program, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Marmara Bölgesi’ndeki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürlerinin katılımları ile gerçekleşti. Programda, güvenle yönetilen içme suyu ve sanitasyon hizmetleri ve afet durumlarında su yönetimi konuşuldu.

Programda Genel Müdürümüzün “Su Yönetimi, Gelecek Projeksiyonlar ve Su Verimliliği Seferberliği”  başlıklı sunumunda, ülkemizin küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun olarak hissedileceği Akdeniz kuşağında yer aldığı ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri açısından yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edildiğini belirtti. 2022’de 1322 m3 olan kişi başı su potansiyelimizin gerekli tedbirleri alınmazsa 2030 yılında 757 m3’e düşebileceğinin öngörüldüğünü ifade etti. Etkin su yönetiminin bileşenleri hakkında bilgiler veren SEVER, taşkın tahmin ve erken uyarı sistemi (TATUS) ile 72 saat öncesinden taşkın hususunda kurum ve kuruluşlara gerekli uyarıların yapılmasının ve sistemin 2023 yılında 6 havzada 2028 yılında ise ülkemizdeki tüm havzalarda kurulmasının hedeflendiğini, ulusal su bilgi sisteminde (USBS) tüm verilerin derlendiğini; bireysel olarak davranış değişikliklerimizle kaybedilen içme ve kullanma suyunun  %25’lik kısmının geri kazanılabileceğini ifade etti.

Sayın SEVER konuşmasının sonunda; su kanunu hazırlanması, su fonu ve taşkın fonunun kurulması, su ajanslarının kurulması, her ölçekte hazırlanan mekansal planlar, yeni yerleşim alanları ve sanayi alanlarının seçimlerinin entegre su kaynakları yönetim planları doğrultusunda yapılması, afet durumunda su yönetimi ve içme suyu sağlanmasına yönelik planların hazırlanması ve afete karşı güvenli sahalarda tüm belediyelerin kullanımına sunulacak su acil durum müdahale merkez ve depoların oluşturulması gibi hususların önemini vurguladı.

 

“22 Mart Dünya Su Günü” Bursa Konferansı

22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle Bursa Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen İklim Değişikliği “Kuraklık ve Doğal Afetler” konulu konferansa katılım sağlandı.

Çeşitli kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri ve konu ile alakalı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürlüğünü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup KARAASLAN tarafından katılım sağlandı.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan UYANIK’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Su Kayıplarının Yönetimi ve Doğal Afetler” adlı oturumda Sayın Karaaslan’ın yanı sıra Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan TOSUN, TDMMB Danışma Kurulu Başkanı İnşaat Y. Müh. Akif ÖZKALDI, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Kasım YENİGÜN ve Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Bşk. Prof. Dr. Feza KARAER panelist olarak yer aldılar.

Sayın Karaaslan tarafından, su yönetimine yönelik Genel Müdürlük çalışmaları ile Su Verimliliği Seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalar, planlamalar ve paydaşların üzerine düşen görev ve sorumluluklar hakkında bilgiler verildi.

“22 Mart Dünya Su Günü” ‘nü Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımızla Kutladık

Tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve bu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla ‘22 Mart Dünya Su Günü’nde Kayseri ilinde Osman Ulubaş Sümer Ortaokulu’nda öğrencilerimizle bir araya gelinerek “Su Verimliliği Etkinliği” düzenlendi.

 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen etkinlikte verimli su kullanımı konusunda farkındalık geliştirici bilgiler verilerek, suyun insanlık için önemi vurgulandı. Son zamanlarda dünya genelinde su kaynaklarının giderek azalması ve kuraklığın artması konusuna dikkat çekilerek, çocukların su tasarrufunu her yerde, her koşulda alışkanlık haline getirmeleri yönünde eğitici videolar ve sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Programın akabinde günün anlam ve önemine binaen okul musluklarına tasarruflu başlık takılarak öğrencilerimize eğitici dokümanlar, tasarruflu musluk başlığı vb. hediye edildi.

Küresel ve Yerel Perspektiften Suyun Önemi

22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu bünyesindeki Su Alt Çalışma Grubu tarafından 22 Mart 2023 tarihinde “Dünya Su Günü” paneli gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşması TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı Fatih ÖZKADI tarafından yapılan etkinlikte TÜSİAD Su Alt Çalışma Grubu Başkanı Ayla ÖNGÖREN’in moderasyonunda gerçekleşen panelde ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü YETİŞ, TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü Yöneticisi Can HAKYEMEZ, CDP Türkiye Projeler Koordinatörü Mirhan KÖROĞLU GÖĞÜŞ ile Genel Müdürlüğümüz adına Uzman Asiye DÜŞÜNCELİ panelist olarak yer aldılar.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikte Küresel ve Yerel Perspektiften Suyun Önemi hakkında değerlendirilmeler yapılmış ve panelistler tarafından iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri, kuraklık ve su kıtlığı tehlikesi, suyun değeri, su kaynaklarının yönetimi ve ülkemizde koruma-kullanma-yönetim bileşenlerini kapsayacak şekilde verimlilik yaklaşımının yaygınlaştırılması konuları ele alındı.  Ayrıca eski büyükelçi ve TSKB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat RENDE tarafından sınır aşan sular konusunda kısa bir değerlendirme yapıldı.

Panelde Genel Müdürlüğümüze ayrılan bölümde, iklim değişikliğine uyum stratejilerinin önemli bir bileşeni olarak su kaynaklarına yönelik etkilerin azaltılması kapsamında yapılan çalışmalardan, artan nüfus ve meteorolojik kuraklıkla birlikte su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği için ortaya koyulan su verimliliği yaklaşımından bahsedilerek su verimliliği kültürünü yaygınlaştırmak ve bütün paydaşlara hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmak maksadıyla başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliğinin hedefleri, beklenen sonuçları ve somut çıktıları hakkında bilgiler verildi.

Sosyal Medya'da Paylaşın!