You are here:

Su Döngüsü, suyun dünyamız içerisinde, farklı ortamlarda ve hallerde devamlı olarak yaptığı hareketlerdir.

Dünyamızın dörtte üçü sulardan oluşur. Uzaydan bakıldığında bile okyanuslar ve denizlerde birikmiş olan sular rahatlıkla görülebilir.

Okyanuslar, denizler, göller ve nehirlerde bulunan sular, güneşten gelen ısı sayesinde sıvı halden gaz gale geçerek gökyüzüne yükselir. Buna buharlaşma denir.

Buharlaşan su gökyüzünde sıcaklığın azalması ve rüzgârların etkisiyle yoğunlaşarak bulutlarda tekrar sıvı hale geçer. Buna yoğunlaşma denir. Yoğunlaşan su yağmurlar sayesinde tekrar yeryüzüne düşerek, okyanuslar, denizler, göller ve nehirlere karışır. Daha soğuk durumlarda ise su damlacıkları donarak kar taneciklerini oluşturur ve oluşan tanecikler kar yağışı olarak yeryüzüne iner.

Yeryüzündeki suların bir kısmı topraktan süzülerek yeraltı sularını oluşturur. Yeraltı suları da uygun alanlarda okyanuslar, denizler, göller ve nehirlere karışır.

Suyun bu hareketleri sürekli birbirini takip ederek devam eder.

Share on Social Media!