You are here:

Kalkınmamızın en önemli yapıtaşlarından sanayi sektörü de iklim değişikliğinden etkilenmektedir. Kuraklık nedeniyle üretimde ihtiyaç duyulan suyun temin edilememesi, sanayi tesislerinin kapasitelerinin altında işletilmesi, kullanıcılara sunulan ürünlerde miktar ve kalitenin düşmesi gibi sonuçlar buzdağının sadece görünen yüzü..

Tüm sektörlerde olduğu gibi sanayi sektöründe de sürdürülebilirliğin sağlanması kaynak verimliliğine bağlıdır. Su, üretim süreçlerinin çoğunda yer alan ve alternatifi olmayan önemli bir kaynaktır. Bu sebeple, kaynaktan son kullanıcıya kadar her aşamada suyun verimli kullanılması çevresel sağlığının korunması ve ekonomik verimliliğin sağlanması için son derece önemlidir. Su Verimliliği Seferberliği kapsamında tüm paydaşlarda farkındalığın artırılması ve belirlenen tedbirlerin bütün sektörlerde yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Yüksek su kullanımına sahip 30 ana faaliyet kolunda yürütülmekte olan endüstriyel su verimliliği çalışmaları sonuçlarına göre; ekipman temizliğinde basınçlı sistemlerin kullanılması, arıtılmış suların yeniden kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesi, su yumuşatma sistemlerindeki geri yıkama sıklığının optimize edilmesi, üretim planlamasının iyileştirilmesi, su tasarrufu sağlayan eylem planlarının oluşturulması, suyun ve atıksuyun miktar ve kalite açısından izlenmesi, yağmur suyu hasadının değerlendirilmesi, kapalı çevrim soğutma sistemlerinin kullanılması, blöf atıksularının geri kazanımının sağlanması, dökülme ve sızıntıların asgari düzeye indirilmesi, buhar sistemlerinin iyileştirilmesi gibi temiz üretim teknolojilerinin ve verimlilik tedbirlerinin yaygınlaştırılmasıyla sanayide su kullanımında %50’ye varan oranlarda su kazanımı sağlanabilmektedir.

Ülkemizde, sanayi sektöründe temiz üretim teknolojilerinin kullanılması sonucunda Burdur Gölü kadar suyun korunabileceği görülmektedir. Bu doğrultuda, yüksek su tüketimi gerçekleşen sektörler başta olmak üzere sanayide sektörel su verimliliği rehber dokümanları ve eylem planları hazırlanmaktadır.

İklim değişikliği, artan nüfus, kentleşme, sanayileşme ve tarımla birlikte büyüyen ihtiyaçlar göz önüne alındığında su kaynaklarımızın her damlası son derece değerli..

Suyumuz kaybolmasın,

Geleceğimiz yok olmasın!

Sosyal Medya'da Paylaşın!