You are here:

Bilindiği üzere; ülkemizde, değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına ilişkin çözüm yollarının ve kaydedilen gelişmelerin katılımcı ve çok paydaşlı şekilde değerlendirilmesi, politika, strateji eylem planlarının oluşturularak uygulanması amacıyla, toplumun her kademesinden su kullanıcı gruplarını kapsayacak şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Ulusal Su Verimliliği Seferberliği başlatıldı. Seferberlik kapsamında, 31 Ocak 2023 tarihinde Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Su Verimliliği Seferberliği Tanıtım Toplantısı düzenlenerek, su verimliliği konusunda, ulusal ölçekte harekete geçilmesi için uygulanacak stratejiler kamuoyuna duyuruldu.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlik ve toplantılara katılım sağlanarak Su Verimliliği Seferberliği‘ne yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda her kesimden su kullanıcılarında su verimliliğine yönelik farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SU EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTISINDA SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Su Eylem Planı Değerlendirme Komisyonu” toplantısına katılım sağlandı. Toplantıda kuraklık ve su verimliliğiyle ilgili hususlar ele alındı.

Çeşitli kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri, sendikalar ve konu ile alakalı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf BAŞARAN tarafından katılım sağlandı. BAŞARAN tarafından kuraklıkla mücadeleye yönelik Genel Müdürlük çalışmaları ile Su Verimliliği Seferberliği kapsamında yapılması planlanan çalışmalar, yol haritası, paydaşların üzerine düşen görev ve sorumluluklar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın arttığı ve yağış değişimlerinin yaşandığı kaydedilirken sularımızın evlerde, sanayide ve tarımda daha verimli ve akılcı kullanılarak gelecek nesillere suyun aktarılabileceğinin altı çizildi. Su verimliliği uygulamalarının el birliğiyle hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI ÇEVRE TV’DE

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Çevre TV’ye katılım sağlanarak Su Verimliliği Seferberliği  kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Genel Müdürlüğümüz Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, Su Verimliliği Çalışma Grubu Sorumlusu Aslıhan Korkmaz “Çevre Günlüğü” programı canlı yayınında Orkun Yazgan’ın sorularını yanıtladı.

Programda “Küresel Isınmanın Su Kaynaklarına Etkisi, Suyun Verimli Kullanımı, Ülkemizin Su Varlığı, İklim Değişikliğine Uyum İçin Yapılması Gerekenler ve Su Verimliliği Seferberliği” gibi konular hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Programa aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=_Wc7kk8bWo4

Sosyal Medya'da Paylaşın!