You are here:

31 Ocak 2023 tarihinde Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi himayelerinde ve Bakanlığımız koordinasyonunda başlatılan “Su Verimliliği Seferberliği” kapsamında kentsel su verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kentlerimizde bütüncül, verimli ve sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğinin iş birliğinde “Su Verimli Kentler – Belediye Su Kardeşliği” etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim YUMAKLI’nın teşrifleri ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü ve yönetimi, alternatif su kaynaklarının kentsel su teminindeki yeri ve sünger şehir uygulamalarının kentsel planlamalara entegre edilmesi konularında sunumlar, tecrübe paylaşımı ve başarılı örnek uygulamalar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliğe, büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları, su ve kanalizasyon idareleri genel müdürleri ilgili kurumların genel müdürleri ve akademisyenler tarafından katılım sağlandı.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim YUMAKLI, Akdeniz havzasında yer alan Türkiye’nin, iklim değişikliğinden oldukça etkileneceğine işaret eden Bakan YUMAKLI, Gerekli tedbirler alınmazsa 2030’a kadar nüfusun neredeyse yüzde 50’sinin, sulanan tarım alanlarının ise yüzde 80’inin su yetersizliğiyle karşı karşıya kalabileceğinin altını çizerek “su güvenliği tam ve kendine yeten marka şehirler için su verimliliği yaklaşımını belediyecilik anlayışımıza entegre etmek durumundayız. İklim değişirken bizler de uyum kabiliyetimizi artıracağız. Geç kalmadan, geride kalmadan, seyirci kalmadan, ortak vizyonda buluşarak su verimli kentleri hep birlikte inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ilk gününde, Belediyelerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını ve iş birliğini güçlendirmek için 5-6 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen Su Kayıpları Etkinliğinde 1. Etabı gerçekleştirilen belediye su kardeşliği uygulamasının 2. Etabı gerçekleştirilerek 18 belediye su kardeşliği protokolü imzalandı.

Etkinliğin devamında 1. Etap Belediye Su Kardeşliği Uygulaması kapsamında kardeş ilan edilen belediyeler tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Ülkemiz genelinde içme suyu sistemlerinde su kayıplarının %10 seviyesine düşürülmesi; kentsel ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmış sular, gri sular, yağmur suları gibi alternatif su kaynaklarının kullanım oranının artırılması ve sünger şehir uygulamalarıyla su verimli kentsel yönetim anlayışının yaygınlaştırılması için bütün belediyelerin ortak bir vizyonda buluşması hedefiyle gerçekleştirilen etkinlikte yerel yönetimler adına karşılıklı görüş alışverişi, ortak akıl ve mutabakat için elverişli bir zemin oluşturuldu.

Taşkın, sel ve benzeri afetlerin sıklıkla yaşandığı bu dönemde, sel ve taşkın olaylarının afete dönüşmeden yönetilmesi için belediyelerimiz “krizi fırsata çevirme”ye davet edilerek taşkın suları ile kurak dönemler için alternatif su kaynağı oluşturulması ve şehirlerimizin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi vurgulandı.

Etkinlikte, yeşil altyapı alanları, parklar, yağmur bahçeleri, yeşil duvarları ve çatılar, sarnıçlar, drenaj kaldırımları, doğal geçirimli yüzeyler, kent bahçelerinden müteşekkil sünger şehirler ile daha yaşanabilir şehirler için su verimli sünger şehir uygulamaları gündeme getirildi.

İki gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda kentlerde su verimliliğinin temel bileşenleri, öncelikli alanları, su kayıplarının yönetilmesi, kente özgü sünger şehir modelinin geliştirilmesi ve belediyelerin harekete geçirilmesi ve teşvik edilmesine yönelik konu başlıkları tartışıldı.

Ayrıca, etkinlik alanında kurulan stant alanında iki gün boyunca katılımcılara su verimliliği teknolojileri konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliğin devamında belediyelerde on-line izleme ve ölçüm sistemleri, izole alt bölge çalışmaları, abone bilgi sistemi ve sayaç yönetimi, rehabilitasyon çalışmaları, gece debisi izlemeleri ve akustik dinlemeler ve su kayıplarının azaltılması ile ilgili teknolojiler konusunda başarılı uygulamalar gerçekleştiren belediyeler tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinliğin ikinci gününde konunun uzmanı akademisyenler tarafından alternatif su kaynakları ve yeni teknolojiler (kullanılmış sular, yağmur suyu hasadı, gri sular, deniz suyu arıtımı), sünger şehirler, yeşil binalar ve kurakçıl peyzaj çalışmaları konularında sunumlar yapıldı.

İkinci günün devamında, 1. Etap Belediye Su Kardeşliği Uygulaması kapsamında kardeş ilan edilen belediyeler tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmelere devam edilmiş ve Su Kardeşliği Uygulamasının ilk yılının değerlendirmesi yapıldı.

1.Etap Belediye Su Kardeşliği Protokolleri ile birlikte toplam 34 su kardeşliği protokolü imzalanmış ve Belediyelerimiz arasında dayanışma ortamı güçlendirilmiş; bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı artırılmıştır.

Ayrıca iki gün boyunca etkinlik alanında kurulan su verimliği uygulamaları ve teknolojilerine yönelik stantlarda başarılı uygulamalar ve yeni teknolojiler hakkında katılımcılara bilgiler sunuldu.

 

Sosyal Medya'da Paylaşın!