You are here:

Ülkemiz küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedildiği Akdeniz kuşağında yer almakta ve yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edilmektedir. Önümüzdeki 100 yıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre, ülkemizde su kaynaklarının yaklaşık %25 oranında azalması beklenmektedir.

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan suyun ve dolayısıyla insanlığın geleceği tehdit altındadır. Ülkemiz su zengini olmayıp, aksine yılda 1.313 m3 kişi başı kullanılabilir su miktarı ile su stresi altındaki bölgeler arasında yer almaktadır. Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, 2030 yılından itibaren Türkiye’nin su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alması beklenmektedir.

Mevcut durumda, ülkemizin yıllık kullanılabilir tatlı su tüketiminin %77’si tarımda, %23’ü ise içme-kullanma suyu ve endüstriyel üretimde kullanılmaktadır. Ülkemizde mevcut durumda içme suyu sistemlerinde %32 olan su kayıplarının %10 seviyelerine çekilmesiyle; tarımda sulama randımanının %50’den %75 seviyesine çıkarılmasıyla; sanayide temiz üretim teknolojileri ve verimlilik tekniklerinin kullanılması ile temiz tatlı su kaynaklarından toplam su kullanımının %25’e varan oranlarda azaltılmasının mümkün olduğu öngörülmektedir. Dolayısı ile ülkemizin değişen iklime uyum için “yol haritası” hazırdır.

Su Verimliliği konusunda ulusal ölçekte harekete geçilmesi ve acil önlemler alınması hususu 1. Su Şurası sonuçlarında da öncelikli konu olarak ortaya koyulmuştur. Bununla bağlantılı olarak Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı belgesi hazırlanmıştır.

Su kayıplarının azaltılması; yağmur suyu hasadı, gri suyun kullanımı, arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı gibi yöntemlerle alternatif su kaynaklarının kullanımı; tarımda, sanayide, bireysel su kullanımlarında verimli teknolojilerin kullanımı ve bilinçli üretimin yaygınlaştırılması; bireysel su kullanım alışkanlıkların iyileştirilmesi vb. ana verimlilik uygulamaları çerçevesinde eylemler belirlenmiştir.

Ulusal su verimliliği seferberliği kapsamında, “Suyumuza sahip çıkalım” teması ile; her bir paydaşımızı ve bütün su kullanıcılarını kapsayacak şekilde çalıştaylar, eğitimler, atölye çalışmaları, farkındalığı artırıcı yayınlar ve benzeri etkinlikler ile su verimliliği kültürünün yaygınlaştırılması ve su verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Sektörel bazda düzenlenecek toplantı, çalıştay ve benzeri etkinliklerin yanı sıra görsel ve yazılı materyaller ile eğitici bilgilendirici çalışmalar hazırlanmaktadır. Su ve kadın buluşmaları ile toplumumuzda önemli role sahip kadınlarımızın, annelerimizin de konuya ilişkin farkındalığının artırılması önemli bir bileşen olarak görülmektedir. Okullarımızda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte su verimliliği farkındalığı oluşturulması ve suyun öneminin kavranması için yapılacak çalışmalar da seferberlik gündeminde yerini almaktadır.

Ülkemizde su stresi baskısı olmadan, ihtiyaçlarımızdan feragat etmeden, yaşam standartlarımızı düşürmeden, müreffeh şekilde yaşamımıza devam edebilmek için “suda sıfır kayıp” bilinci ile bütün kurum/kuruluşlarımızı, çiftçilerimizi, sanayicilerimizi, çocuklarımızı kısacası her bir vatandaşımızı suyumuzu verimli kullanmaya davet ediyoruz. Çünkü “su vatandır”, “su medeniyettir”, “su geleceğimizdir”.

Sosyal Medya'da Paylaşın!