You are here:
  • Seferberlik kapsamda her bir paydaşı ve bütün su kullanıcılarını kapsayacak çalıştaylar, eğitimler, atölye çalışmaları, farkındalığı artırıcı yayınlar ve benzeri etkinlikler ile su verimliliği kültürünün yaygınlaştırılması ve su verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, belediye şebeke kayıplarının önlenmesi için belediyelere teknik destek verecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için ülke sathında “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” başlatıldı.

Türkiye, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedildiği Akdeniz kuşağında yer alıyor ve yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul ediliyor.

Gelecek 100 yıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre, ülkede su kaynaklarının yaklaşık yüzde 25 azalması bekleniyor.

Yarı kurak iklim kuşağında olan ülkede suyun etkili yönetilmesi, suyun kullanımının planlamasının iyi yapılması hayati öneme sahip. Bu kapsamda optimum su tüketimine yönelik bir takım tedbirler ortaya konuldu. Suyun nehir havzasında planlaması 2011’de başlatılırken, su tahsis ve kuraklık planlarıyla da havza ölçeğinde su bütçesi belirlenerek, her bir sektörün planlı su kullanımına yönelik eylem planları geliştirildi.

Ayrıca, iklim değişikliğinin etkilerine uyum ve toplumun bütün kesiminde suyun hayati önem taşıdığını vurgulamak, farkındalık oluşturmak için de birtakım ilave çalışmalar, girişimler gerçekleştirildi. Ülkede su kaynaklarının, içme-kullanma suyu, tarım, sanayi ve diğer faaliyetlerde kullanılması ve kaynakların devamlılığının sağlanması ile gelecek nesillere aktarılması için su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanılması kaçınılmaz oldu. Bu gerçeğin bilinciyle Bakanlık tarafından bütün ülke sathında “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” başlatıldı.

Bu kapsamda her bir paydaşı ve bütün su kullanıcılarını kapsayacak şekilde çalıştaylar, eğitimler, atölye çalışmaları, farkındalığı artırıcı yayınlar ve benzeri etkinlikler ile su verimliliği kültürünün yaygınlaştırılması ve su verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Hazırlanan rehber dokümanlar ve sektörel planlar ile tüm su kullanıcılarına teknik destek sağlanması amaçlanıyor.

Sektörel bazda düzenlenecek toplantı, çalıştay ve benzeri etkinliklerin yanı sıra görsel ve yazılı materyaller ile eğitici, bilgilendirici çalışmalar hazırlanıyor. Su ve kadın buluşmaları ile toplumda önemli role sahip kadınların konuya ilişkin farkındalığının artırılması önemli bir bileşen olarak görülüyor.

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ İÇİN YOL HARİTASI HAZIRLANDI

Ülkede mevcut durumda içme suyu sistemlerinde yüzde 33,5 olan su kayıplarının yüzde 25 seviyelerine çekilmesi, tarımda sulama randımanının yüzde 49’dan yüzde 75 seviyesine çıkarılması, sanayide temiz üretim teknolojileri ve verimlilik tekniklerinin kullanılması ile temiz tatlı su kaynaklarından toplam su kullanımının yüzde 25’e varan oranlarda azaltılmasının mümkün olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadelede ülkenin yol haritası hazırlandı.

 

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYELERE TEKNİK DESTEK VERECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü belediye şebeke kayıplarının önlenmesi için belediyelere teknik destek verecek. 2014 yılında yayımlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği”yle su idarelerinin su temininde, iletiminde, dağıtımında ve tüketiminde su kayıplarının azaltılmasına yönelik görev ve sorumlulukları belirlendi. Büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2028 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine; diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla yüzde 35, 2028 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2033 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine indirmekle yükümlü hale geldi.

 

4 ARALIK DÜNYA SU KAYIPLARI GÜNÜ-BELEDİYE SU KAYIPLARI ETKİNLİĞİ

Başlatılan ulusal ölçekli su verimliliği seferberliği programları kapsamında içme-kullanma suyu, tarım ve sanayi başta olmak üzere yüksek su tüketimine sahip sektörlerde suyun verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bahsi geçen “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” programlarının içme-kullanma suyu sektörü bileşeni içerisinde, “4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği” düzenlenecek. Etkinlik kapsamında, ödül töreni, kardeş belediye ilanı, çalıştay ve fuar organizasyonları yer alacak. Bu çalışma ile içme suyu temin ve dağıtım sistemlerinde su kayıplarının azaltılması ve su verimliliği uygulamaları konusunda paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hedefleniyor.

Bakanlık ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde, 5-6 Aralık tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’in de yer alması bekleniyor.

Öte yandan Bakan Kirişci, 81 ilin belediye başkanlarını 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü’nde başlatacakları “Su Verimliliği Seferberliği”ne davet etti.

Sosyal Medya'da Paylaşın!