You are here:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Su Verimliliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması” programına katıldı.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknoloji, yapay zekâ, gelişmiş insan kaynağı, elverişli üretim ve ulaşım altyapısıyla sanayide önemli gelişmeler yaşandığına değinerek, Kocaeli’nin de sanayi varlığıyla, üretim kapasitesiyle, sanayinin ve üretimin baş şehri olduğunu söyledi.

Yumaklı, suyun artık tüm alanlarda ve sektörlerde stratejik olarak da önemli girdilerden biri olduğunu vurgulayarak, “Ülkeler için zengin su kaynaklarına sahip olmak, politik, sosyal ve ekonomik güç de demek aynı zamanda. Büyüyen ekonomimiz ve artan üretimimizle sanayide suya olan ihtiyacımız da artmakta. Ürün hazırlığından temizliğine kadar üretim proseslerinin tamamında suya olan ihtiyacımız son derece yüksek.” diye konuştu.

“6 YIL İÇERİSİNDE NÜFUS YÜZDE 10 ARTARKEN SU VARLIĞINDA YÜZDE 20’LİK DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜYORUZ”

İklim değişikliğinin etkilerinin her alanda doğrudan hissedildiğine işaret eden Yumaklı, “Akdeniz havzası ülkelerinden birisiyiz. İklim değişikliğinden, kuzeydeki ülkeleri düşünecek olursak, çok daha hızlı şekilde etkilenecek ülkelerden birisiyiz. Geride bıraktığımız dönemde iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve direncimizin, uyum kabiliyetimizin arttırılması için çok değerli çalışmalar yapıldı. Ulusal katkı beyanımız hazırlandı. Azaltım ve uyum başlıkları altında iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri belirlendi ancak bu değerli çalışmaların hayata geçirilmesi son derece önemli.” şeklinde konuştu.

Nüfus artışıyla su ihtiyacının da artacağına değinen Yumaklı, şöyle devam etti:

“Uluslararası su endeksi var. Teorik olarak 1700 metreküplük kullanabileceğiniz suyun üzerinde ise bir ülke su zengini. 1700-1000 metreküp aralarındaysanız su stresi altındasınız ki, Türkiye öyle. 1000 metreküpün altında iseniz su fakirisiniz. Burada 1000 metreküpe yakın olmak da var, 1700 metreküpe yakın olmak da. Biz 1313 metreküpteyiz. Eğer bütün teorik çalışmalarımızı, planlamalarımızı, strateji belgelerimizi, eylemlerimizi belirledikten sonra bunları hayata koymazsak, çok yakında bu 1000 metreküpün altına düşmemiz son derece mümkün. İklim değişikliğine uyum kabiliyetimizin arttırılması adına su verimliliğinin son derece önemli ve gereklerinin yerine getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

Bakan Yumaklı, 31 Ocak 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye’de “Su Verimliliği Seferberliği”ni başlattıklarını ancak 6 gün sonra Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birinin yaşandığını anımsatarak, bu sürecin ardından çalışmalara yeniden ivme kazandırdıklarını kaydetti.

DAMLA VE BENZERİ SULAMA SİSTEMLERİNE GEÇİŞTE HEDEF YÜZDE 100

Seferberlik kapsamında yapılan çalışmalara değinen Yumaklı, seferberliğin su verimliliği sistemlerinin hayata geçirilmesi ve su verimliliği birimlerinin kurulması, içme suyu sistemlerinde kayıp ve kaçakların azaltılması, kullanılmış suların sanayi başta olmak üzere, tarım ve kentsel kullanımlarda yeniden kullanım potansiyellerinin belirlenmesi gibi konuları kapsadığını aktardı.

Bakan Yumaklı, tarımda damla ve benzeri sulama sistemlerine geçilmesine ilişkin, “Şu anda yüzde 33 seviyesinde ülkemizde. Hedefimiz bunu yüzde 100’e çıkarmak.” dedi.

Türkiye’de uzunca süredir yapılan sulama sistemlerinin tamamının kapalı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, verimli sulama sistemlerinin ve alternatif enerji kaynaklarının kullanılması amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibe desteği sağladıklarını belirtti.

Bakan Yumaklı, kurak dönemlerdeki ihtiyaç nedeniyle depolama tesislerinde yağış sularının depolandığını aktararak, bu alandaki bilinçlendirme çalışmalarının küçük yaştan itibaren oluşması adına bütün eğitim kurumlarıyla müfredat oluşturulması çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi.

Su ile alakalı konunun, dünya görüşü, hayat biçimi ya da dünyaya bakış ile alakalı olmadığına dikkati çeken Yumaklı, “Su konusu herkesi aynı derecede etkiler. Dolayısıyla toplumsal mutabakata ihtiyacımız var. Bunun herkes tarafından bu şekilde algılanmasını özellikle istirham ediyoruz. Ulusal Su Kurulu’nun oluşması da tamamen buna yönelik husustur. Bu üst kurul, Türkiye’deki bütün uygulamaları takip edecek.” ifadesini kullandı.

SU KULLANIMININ AZALTILMASI İÇİN 152 SEKTÖREL SU VERİMLİLİĞİ REHBERİ HAZIRLANDI

Bakan Yumaklı, “Endüstriyel Su Verimliliği Planları” kapsamında, “Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri” uygulamaları başta olmak üzere, sanayide çevre dostu ve sürdürülebilir üretime katkı sağlaması için hedeflenen çalışmalara baz teşkil etmek üzere 152 sektörel su verimliliği rehberinin hazır hale getirildiğini bildirdi.

Bu rehberlerde yer alan tekniklerin uygulanması halinde tekstil ve giyim sektöründe ortalama yüzde 50 su kullanımını azaltmanın mümkün olduğunun altını çizen Yumaklı, şöyle konuştu:

“Esasen konu sadece su kazanımı değil, su kaynaklarımızı kullanırken de aynı zamanda çevresel ve ekonomik başka kazanımları da elde etmek. Temiz su kaynaklarımızı daha az tüketmek istiyoruz. Su temini için harcanan maliyetleri azaltabiliriz. Enerji gereksinimini azaltabiliriz. Bütün bunları yaparak aslında üretmiş olduğumuz ürünlerde uluslararası rekabet gücümüzü de dolaylı olarak artırmış oluruz.”

Bakan Yumaklı, son 21 yılda, su ve sulama alanında 2024 yılı fiyatlarıyla 2,4 trilyon liralık kaynak aktararak, 10 binden fazla proje yapıldığını, “Mavi Vatanı” koruma ve geliştirme adına 1744 baraj ve gölet inşa edildiğini kaydetti.

Kocaeli’ye de su ve sulama alanında yaklaşık 2 milyar liralık yatırım yapıldığı bilgisini veren Yumaklı, 2 Şubat’ın Dünya Sulak Alanlar Günü olduğunu anımsatarak, sulak alanların yağmur ormanlarından sonra dünyada en üretken ekosistemler olduğunu, bakanlık olarak 16 milyon dekar alana sahip 6 bin 418 sulak alana gözleri gibi baktıklarını dile getirdi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Konuşmaların ardından Bakanlar Kacır ve Yumaklı, “Sanayide Su Verimliliği İş birliği” protokolünü imzaladı. Daha sonra Yumaklı ve Kacır, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş’a, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün ISO 46.001 standardı kapsamında almaya hak kazandığı “Su Verimliliği Yönetim Sistemi” belgesini verdi.

Sosyal Medya'da Paylaşın!