Su

Verimliliği

Nedir?

“Sürdürülebilir refahın temini, sağlıklı ve kaliteli yaşam standartlarının korunması ve gelecek nesillere gururlu bir miras bırakabilmek adına Su kaynaklarımızda “sıfır kayıp” ilkesiyle, “Aynı Faydanın Daha Az Su ile Sağlanması” ya da “Aynı Miktar Su ile Daha Fazla Fayda Sağlanması” demektir.

Kentsel Su Verimliliği

Tarımsal Su Verimliliği

Endüstriyel Su Verimliliği

Bireysel Su Verimliliği

Su

Verimliliği

Seferberliği

Su Verimliliği Seferberliği sadece kurumsal olarak değil, toplumun geneline yayılarak sürdürülebilir nitelik taşır.
Geniş anlamda “Su Verimliliği Seferberliği” belirli sınırlar ve belirli hatlar içinde değil tüm yurt genelinde olmalıdır. Bu sebeple Su verimliğinde
Hatt-ı müdafaa değil Sath-ı müdafaa; bir adım ötesinde ise ne hat, ne satıh; bütün “cihan su seferberliği” esastır.

"Yalnızca geçmişten alınan bir miras değil, gelecekten alınmış bir emanet olarak gören bakış açısıyla, iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı adımlar atıyoruz.Suyu korumak, bu mücadelenin önemli bir ayağını teşkil ediyor."

Emine Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Eşi

Su bize miras değil gelecek nesillerimizin emanetidir. Su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması, toplum olarak üzerimize düşen önemli bir görevdir.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde başlattığımız ‘Su Verimliliği Seferberliği’ ile su verimliliğini artırmaya yönelik uygulamaları hep birlikte hayata geçirebilir, gelecek kuşaklarımıza daha müreffeh bir Türkiye bırakabiliriz.

Suyumuza hep birlikte sahip çıkalım, Türkiye Yüzyılı’na bir damla da biz olalım.

İbrahim Yumaklı

Türkiye Cumhuriyeti
Tarım ve Orman Bakanı